Servieshuren-breda.nl
Voor elk evenement groot of klein de juiste materialen, voor thuis en professionals
 
 
 

Impressie / Algemene leveringsvoorwaarden


 Disclaimer: aan de inhoud van deze website/shop kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uitverkocht/verhuurd/prijswijziging voorbehouden.

Algemene voorwaarden:

  

Huurvoorwaarden Servieshuren.nl

Art. 1 Bezorgen en retourneren:


1. Het bezorgen en retourneren van de gehuurde materialen gaan in onderling overleg tussen Servieshuren-breda.nl en klant. 
2. Leveringstermijn is bij benadering, al dan niet kan beroep worden gedaan op overmacht en gelden voor : weersomstandigheden, storm, ziekte en overheidsmaatregelen.
3. Verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond achter de eerste drempel. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verdere levering in het te leveren pand, tenzij anders overeengekomen. Huurder dient er zorg voor te dragen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien er niemand aanwezig is, zijn eventuele bijkomende kosten voor het opnieuw aanleveren van het gehuurde voor rekening van Huurder. Verhuurder kan echter ook het gehuurde afleveren op locatie zonder toezicht op verzoek van Huurder, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, komt geheel voor risico voor Huurder. 
4. Bij retour halen dient het gehuurde weer op de afgesproken locatie klaar te staan, indien dit niet het geval is en Verhuurder dient het gehuurde op een andere locatie retour te halen wat meer tijd vergt zijn bijkomende loonkosten voor Huurder.
6. Indien teruggave door Huurder van het gehuurde niet binnen de opgegeven termijnen (dag, tijdstip) kan plaatsvinden, is Huurder hiermee in verzuim en zijn bijkomende kosten (extra kosten voor 2e keer transport, extra huurdagen) voor rekening van Huurder. Hiermede kan een coulance langs beiden zijdes worden getracht. 

Art. 2 Prijzen :

1.  Zijn excl. transport, 21% BTW; verzekering tegen brand, verzekering tegen stormschade van het gehuurde en verzekering voor vernielingen en/of diefstal van het gehuurde. Hier dient Huurder zelf een verzekering voor af te sluiten.
2. Verhuurder is gerechtigd de stijging van kosten die optreden na drie maanden na het afgeven van een offerte/sluiten van de huurovereenkomst mede in verband met het gehuurde – bijv. stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten – door te berekenen aan Huurder. Een stijging van de BTW of een andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.

Art. 3 Betalingscondities :

1. Volgens offerte contant bij levering/ophalen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen in de offerte en bevestiging. Vermelde prijzen zijn allen inclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.

Art. 4 Aansprakelijkheid Huurder :

1. Huurder is verplicht op gehuurde eventuele manco’s en/of gebreken te controleren en eventuele manco’s direct te melden bij verhuurder. Voorts zullen manco's of gebreken binnen de redelijke termijnen worden opgelost. Hiervan neemt de verhuurder de kosten hiervan voor zijn rekening. Niet tijdig gemelde manco’s en/of gebreken kunnen niet in mindering worden gebracht in de factuur. Bij gemaakte fouten in de bestelling door Huurder zullen bijkomende koste van transport e.d. geheel voor Huurder zijn.
2. Huurder is vanaf het ontvangst/ophalen van de goederen verantwoordelijk ( vermissing, verkeerde of verwisselde materialen ) Schade die ontstaat door deze worden door verhuurder in rekening worden gebracht aan de huurder

.Art. 5 Annulering :

1. De huurovereenkomst kan alleen schriftelijk door Huurder geannuleerd worden volgens onderstaande annuleringsvoorwaarden,
• 50 % van de huurprijs is verschuldigd bij annulering minder dan 2 dagen voor de huurdatum.

Art. 6 Huurvoorwaarden :

1. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voorwaarden van Huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij opdrachtgeving verklaart Huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de hier bovenstaande huurvoorwaarden van Servieshuren.nl 

 

 
E-mailen
Bellen
Map